Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 29-1- 2014, ώρα 19:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 29-1-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Πέλλας για το έτος 2014.
2) Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το 2014.
3) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28  του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980.
5) Έγκριση του αριθμ. 1/2014 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Πέλλας.
6) Οργάνωση  άρδευσης του Δήμου Πέλλας για το έτος 2014
7) Έγκριση ή μη του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης το 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, ήτοι με ανοιχτή διαδικασία δημοπράτησης.
8) Έγκριση ή μη του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας σε ανοιχτούς χώρους , ήτοι με ανοιχτή διαδικασία δημοπράτησης.
9) Έγκριση ή μη της επιβολής πρότασης ( τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και Υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου Πέλλας στο Ε.Π.< Ψηφιακή σύνδεση> πρόσκληση 59 < Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου>.
10) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης του υποέργου: Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης < Εξοικονόμηση ενέργειας Γιαννιτσών> και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών            ( ΚΕΝΑΚ).  
11) Έγκριση ή μη της μελέτης < Γενικού σχεδιασμού αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων για την μελέτη ανάπλασης του αστικού ιστού Δ.Κ. Πέλλας για την προσπελασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων>.
12) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή ιρλανδικών γεφυρών στο Τ.Δ. Γιαννιτσών.
13) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων στην Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου.
14) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση εισόδου ( πλατείας) της Λαϊκής Αγοράς.
15) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή αγροτικού δρόμου μεταξύ των αγροτεμαχίων 2577-2578-2579.
16) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποπεράτωση οδού Χατζηδημητρίου.
17) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αμπελιών.
18) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή προέκτασης δρόμου στο στρτ/δο Καπετάν Άγρας έως Κοβίτα.
19) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης σε τμήμα δρόμου κειμένου ανατολικά του Ο.Τ 13 στο Δ.Δ Αμπελιών.
20) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή περίφραξης στο αγροτεμάχιο του κυνικομείου.
21) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή οδών Δαιδάλου και Παπαφλέσσα ( πλατεία ΠΙΚΠΑ).
22) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης επί της οδού Πλάτωνος.
23) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Γιαννιτσών.
24) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Γιαννιτσών – Πενταπλατάνου ( 3Ο ΓΕΛ Γιαννιτσών).
25) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή φθαρμένου οδοστρώματος εντός του κωπηλατοδρομίου.
26) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Κατασκευή περίφραξης ανατολικής πλευράς ΧΑΔΑ Γιαννιτσών.
27) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή επιχωμάτων στην λυματοδεξαμενή.
28) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Εθνικού Νέας Τραπεζούντας.
29) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Προσθήκη χώρου στάθμευσης του Δήμου στην Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
30) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Αγίας Παρασκευής, Κατσαντώνη ,Ι. Μπόσκου.
31) Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Οικισμού Αμπελιές Γιαννιτσών.
32) Κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή ειδών ζαχαροπλαστείου , λόγω αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης με την ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
33) Παράταση συμβάσεων προμηθειών έτους 2013.
34) Έγκριση προμήθειας χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας για το έτος 2014.
35) Έγκριση προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας για το έτος 2014.
36) Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Εσωβάλτων
37) Διαγραφή οφειλών.
38) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
39) Δαπάνες επέκτασης φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας
40) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του  2ου,3ου,4ου,5ου ,6ου , 39ου και 40ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος.  
  • Εισηγητής του 1ου θέματος , η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου
  • Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 31ο θέμα , η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής από το  32ο μέχρι και το 38ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.

                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                                                ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3569 φορές