Επιλογή ωφελούμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης ΤΟΠΣΑ - ΑΞΙΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελούμενων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά στην ΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ  και προέκυψαν οι ακόλουθοι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων και απορριπτέων για τις κατηγορίες των ανέργων – ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων αντίστοιχα.

Η δημοσιοποίηση γίνεται βάσει του Αριθ. Πρωτ. των αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δεν γνωρίζουν τον αριθμ. πρωτ. της αίτησής του ή για οποιαδήποιτε άλλη πληροφορία, μπορούν να απευθύνονται στην κα Χερκελετζή Αναστασία στο ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ τηλ. 2382350845 και στην κα Σαπουνοπούλου Χρύσα στο ΚΑΕΛΕ ΤΗΛ 2333028010.

Διαβάστηκε 3720 φορές