Ωράριο λειτουργίας και εφημερίες φαρμακείων Δήμου Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γιαννιτσά, 2/4/2014
Αριθ.Πρωτ.: 17568

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : "Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και εφημεριών των φαρμακείων Δήμου Πέλλας
για το 2ο τρίμηνο 2014"

Ο Δήμαρχος Πέλλας
 

Έχοντας υπόψη :
1) Την παρ. 6 άρθρο 94 στοιχείο 35 και την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α)
2) Το άρθρο 22 του Ν.1483/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Το άρθρο 9 του Ν.1963/91 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011
5) Την ανάγκη για την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1) Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας των Φαρμακείων του Δήμου Πέλλας  ως εξής :
 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 1-04-2014 έως 31-10-2014
Δευτέρα – Τετάρτη: Πρωί 08.00΄ - 14.30
Απόγευμα κλειστά

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: Πρωί 08.30΄ - 13.30 ΄
Απόγευμα: 17:00 - 20:30

Σάββατο - Κυριακή  : Κλειστά

2) Ορίζουμε τον αριθμό των διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων
στο Δήμο Πέλλας  ως εξής :
α) Κάθε μέρα θα εφημερεύει και διανυκτερεύει υποχρεωτικά (1) ένα φαρμακείο από τις 08.00΄ έως τις 08:00 το πρωί της άλλης ημέρας.
β) Κάθε Σάββατο θα εφημερεύει (2) δύο φαρμακεία από τις 08:00 έως 14:30 και ακόμη (1) ένα το οποίο θα εφημερεύει και θα διανυκτερεύει από τις 08:00 το πρωί την Κυριακή έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας.

Οι πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης των φαρμακείων συντάσσονται με την φροντίδα και ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Πέλλας και είναι υποχρεωτικοί για τα περιλαμβανόμενα σε αυτόν μέλη.
Σε κάθε φαρμακείο πρέπει να αναρτάται με ευθύνη του φαρμακοποιού ο πίνακας των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
Στις Δημοτικές Ενότητες  : Κύρρου , Μεγάλου Αλεξάνδρου & Πέλλας τα φαρμακεία δεν εφημερεύουν.
 

Ο Δήμαρχος Πέλλας
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 5297 φορές