Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 15-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 15-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. 10474/13-3-2014 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3215 φορές