Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 15-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 15-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του για το οικονομικό έτος 2012.
2)    Έγκριση της αριθμ. 28/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά την επαναυποβολή προς έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του.
3)    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το έτος 2013.
4)    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το έτος 2013.
5)    Διοικητική αποβολή από τμήματα των 66 και 67 οικοπέδων του Ο.Τ. 11 της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λουκά του Δήμου Πέλλας.
6)    Αποδοχή από το Δ.Σ Πέλλας των ιδιωτικών συμφωνητικών – χρησιδανείων που αφορούν στην παραχώρηση τμήματος 20 τ.μ. από ιδιώτες στο Δήμο Πέλλας.
7)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων και συν/σμών Δήμου Πέλλας.
8)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας
9)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων οδών στην πόλη της Κρύας Βρύσης.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Τ.Δ. Γιαννιτσών.
11)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ Μυλοτόπου.
12)    Παραχώρηση παροχών για άρδευση από το αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Μαπϊρια της Τ.Κ. Αραβησσού.
13)    Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2014 για την υλοποίηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού  Φόρουμ για την αστική Ασφάλεια (E.F.Y.S).
14)    Διαγραφή οφειλών.
15)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
16)    Διοργάνωση της 4ης Ανθοέκθεσης  2014  Δήμου Πέλλας
17)    Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
18)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 18ου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος, ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου.
  • Εισηγητής του 3ου θέματος ,ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής κ. Φάκκας Απόστολος.
  • Εισηγητής του 4ου θέματος, ο πρόεδρος της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπή κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου.
  • Την εισήγηση από το 5ο μέχρι και το 13ο θέμα, η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής του 14ου,15ου και 16ου θέματος, ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 17ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3464 φορές