Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 2-6-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 2-6-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010

1) Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
2) Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2014.
3) Έκθεση απολογισμού  ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2013.
4) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της μελέτης: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( ΓΠΣ) Δήμου Κύρρου Νομού Πέλλας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΄΄ Ολοκλήρωση πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013΄΄ του Πράσινου Ταμείου.
5) Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή δεξαμενής – αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαϊρια Σταυροδρομίου.
6) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: Επίστρωση δαπέδου στο υπόγειο της Δημαρχίας, Α.Μ. 142/2009.
7) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού Στεργιούδη  Πασχαλούδη και Τορολόζη, Α.Μ. 12/2012
8) Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Ησιόδου, τμήματος Β. Ανθοπούλου, Αγ. Αικατερίνης, Στρ. Μυριβήλη και Βενέζη, Μ. Μπότσαρη και των οδών Τ. Ηλιοπούλου ( Ο.Τ 510-511) και Μητροπολ. Εδ. Παντελεήμονος Α.Μ. 32/2010.
9) Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών – πεζοδρομίων – χώρων πρασίνου Περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών.
10) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης με Α.Μ. 61/2011.
11) Δαπάνες επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
12) Ορισμός ελεγκτικού οργάνου για παιδότοπους.
13) Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς τροφίμων στην εταιρεία LIDL.
14) Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
15) Λύση συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου.
16) Παράταση μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών Αραβησσού.
17) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 1ου ,2ου και 17ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος
  • Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής του 11ου θέματος ο Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
  • Εισηγητής του 12ου και 13ου  θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Τόσιος Γεώργιος
  • Εισηγητής του 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος
  • Εισηγητής του 15ου και 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3944 φορές