Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση καταπειγουσών αναγκών του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ   29/  04 /2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ  625

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας   
Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18
Τ.Κ.: 58100
Πληροφορίες: Γιαλαμούκη Φωτεινή
Τηλέφωνο: 23820 22503  FAX:23820 22503
e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη

1) Την υπ.αριθμ.30/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ.Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.4715/14-04-2014 όμοια του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΝΕ Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση καταπειγουσών αναγκών  του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας  και συγκεκριμένα δύο (2) Υ.Ε καθαριότητος και δύο (2) ΔΕ Μαγείρων .Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 5/05/2014 έως και 9/05/2014 στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΠΑ  Κολοκοτρώνη 18 ,αρμόδια η κ.Πιτιακούδη Ιωάννα.        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 1549 φορές