Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας

Γιαννιτσά 2/7/2014

Aριθμ. πρωτ. 36158

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’ αριθμ. 165 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ.  8350/206-2014 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που φορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα  οκτώ (8) εργατών καθαριότητας και δεκαεπτά (17) εργατών πυρασφάλειας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 2/7/2014 έως και 4/7/2014 στο ισόγειο του ΔημοτικούΚαταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου  γωνία, Γιαννιτσά, αρμόδια  κ. Δήμογλου Αρτεμις.
                                                                             

Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1796 φορές