Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 26/09/2014

Χορήγηση βεβαιώσεων από τον Δήμο Πέλλας στους αμπελοκαλλιεργητές, για την αποστακτική περίοδο 2014

Με αφορμή την έναρξη της αποστακτικής περιόδου μικρών (διήμερων) αποσταγματοποιών σας γνωρίζουμε ότι:
1-  Για την περιοχή του Δήμου Πέλλας η αποστακτική περίοδος ορίστηκε από 01-10-2014 μέχρι 30-11-2014
2-  Η βεβαίωση για την ιδιότητα του αμπελοκαλλιεργητή θα εκδίδεται από τον Δήμο Πέλλας μόνο για τους ιδιοκτήτες αμπελώνα μικρότερου του ενός (1) στρέμματος
3-  Οι αιτούντες την συγκεκριμένη βεβαίωση πρέπει να  προσκομίσουν (i) οποιοδήποτε παραστατικό που αποδεικνύει την κυριότητα του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου (πχ Ε9, ΟΣΔΕ, τίτλος κατοχής κ.α.) (ii) την ταυτότητά τους (iii) να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο έντυπο αίτησης /υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτό του υποδείγματος.
4-  Για τις Δημοτικές Ενότητές Κύρρου, Πέλλας, Μ. Αλεξάνδρου, Κρύας Βρύσης, η βεβαίωση θα χορηγείται από τα γραφεία της έδρας κάθε ΔΕ.
5-  Για την ΔΕ Γιαννιτσών η διεκπεραίωση θα γίνεται στον Δημαρχείο Πέλλας (Γιαννιτσά) 1ος όροφος Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Κυριακή τηλ. 2382350873

Διαβάστηκε 3219 φορές