Έναρξη λειτουργίας Live Streaming στα Δημοτικά Συμβούλια

Στα πλαίσια της πολιτικής εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα προβάλλονται πλέον ζωντανά μέσω υπηρεσιών Live Streaming.

Η σύνδεση εφαρμόζει την λειτουργία της ψηφιακής δημοκρατίας που εγγυάται και διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στοχεύει στην άμεση ενημέρωση των πολιτών.

Για την λειτουργία της υπηρεσίας αυτής θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ).

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 31-10-2014, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση στις 7.00 το απόγευμα, ώρα έναρξης του Δημοτικού Συμβουλίου.

http://streaming3.syzefxis.gov.gr/dpellas

Η υπηρεσία είναι πιλοτική και ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα, σκοπός μας είναι να τη βελτιώσουμε, με τη βοήθεια των σχολίων σας.

Διαβάστηκε 4561 φορές