Τροποποίηση απόφασης για το μέτρο "Εγκατάσταση νέων γεωργών"

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τροποίησε την αρ. 26984/2013 απόφαση σχετικά με το μέτρο "Εγκατάσταση νέων γεωργών" όπως φαίνεται στο συνημμένο:

Διαβάστηκε 3341 φορές