Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2014

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο:2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                    
                                                   
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  22-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2014 στο Δ.Σ. Πέλλας
2. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
3. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 6.514,76€
4. Διάθεση πίστωσης 431,09€ για προμήθεια υλικών (σιφών, σχάρες, ρακόρ, νίπελ, τεφλόν, τάπες γαλβανιζέ, μούφες γαλβανιζέ, βέργες μπρούτζου, φλόγιστρο, φιάλες φλόγιστρου κτλ) για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης  κοινόχρηστων χώρων του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 358,17€ για προμήθεια κατόπτρων εξωτερικού χώρου Φ60 για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας (Γιαννιτσά, Αμπελιές)
6. Διάθεση πίστωσης 287,82€ για βιβλιοδέτηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
7. Διάθεση πίστωσης 1.755,95€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 2.077,20€ για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών των Υπηρ. του Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 387,45€ για προμήθεια εκτυπωτή SP3400N και φωτοτυπικού RICOH AF 1515 για τις ανάγκες των Υπηρ. του Δ.Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 424,35€ για προμήθεια ειδών (καρέκλα μεταλλική σε μαύρο χρώμα με ψάθα πλαστική και ανταλλακτικά καθίσματος) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
11. Διάθεση πίστωσης 490,77€ για προμήθεια κυκλοφορητή συστήματος θέρμανσης WILO YONOS MAXO 40/05-4 1 & ½΄΄ για τις ανάγκες του Κοιν. Κατ/τος της Τ.Κ. Καρυώτισσας Δ.Πέλλας
12. Διάθεση πίστωσης 278,00€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής περίφραξης κοινόχρηστου χώρου της Τ.Κ. Αγροσυκιάς Δ.Πέλλας
13. Διάθεση πίστωσης 2.700,00€ για προμήθεια αλατιού εκχιονισμού για τις ανάγκες της Υπηρ. Τεχνικών Έργων Δ.Πέλλας
14. Διάθεση πίστωσης 516,60€ για προμήθεια σιδηρού υλικού (60 καρρέ 12άρια) για τις ανάγκες του γκαράζ Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
15. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρ. 127 αγροτεμαχίου Τ.Κ.Λιπαρού
16. Διάθεση πίστωσης 50.000,00€ για το έργο: «Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε. Κρ. Βρύσης» Α.Μ.:15/2014, Πρ/μος:255.000,00€
17. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε. Κρ. Βρύσης» Α.Μ.:15/2014, Πρ/μος:255.000,00€
18. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε. Κρ. Βρύσης» Α.Μ.:15/2014, Πρ/μος:255.000,00€
19. Εξέταση της α.π.:65159/8-12-2014 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ»  κατά της αρ.258/2004 απόφ. Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
20. Εξέταση της α.π.:65161/8-12-2014 προδικαστικής προσφυγής της Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. Α.Ε.-ΚΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΣΤΑΥΡΟΥ κατά της αρ.258/2004 απόφ. Οικ.Επ. Δ.Πέλλας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3970 φορές