Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 27-1-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 27-1-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Έγκριση της αριθμ. 173/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του πρσμού της για το 2015.
2)  Έγκριση της αριθμ. 174/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης της για το 2015.
3)  Οργάνωση άρδευσης του Δήμου Πέλλας για το έτος 2015.
4)  Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Πέλλας σε πρόταση καινοτομίας Ιχθυοκαλλιέργειας                   
5)  Πρόταση για ένταξη του Δήμου Πέλλας στο < Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας> .
6)  Αίτημα του Δήμου Πέλλας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κήρυξη με Προεδρικό Διάταγμα , των Γιαννιτσών, ως Μαρτυρικής Πόλης .
7)  Υποβολή πρότασης του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του προγράμματος < Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 ΠΑΑ> της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) : < Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Δ > του υπομέτρου 321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, για την ένταξη του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης Ακρολίμνης , Α.Μ. 18/2014 , πρ/σμού: 500.000,00 € , έγκριση της μελέτης κατασκευής και του τρόπου δημοπράτησής του.
8)  Υποβολή πρότασης του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του προγράμματος < Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 ΠΑΑ >της Ομάδας Τοπικής Δράσης ( Ο.Τ.Δ.) < Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Δ. > του υπομέτρου 321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό , για την ένταξη του έργου: Ανακατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας , έγκριση της μελέτης κατασκευής και του τρόπου δημοπράτησής του.     
9)  Υποβολή πρότασης του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER  του άξονα 4 του προγράμματος < Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-20013 ΠΑΑ >  του υπομέτρου L 322- Ανακαίνιση και ανάπτυξη χώρων, για την ένταξη του έργου: Προμήθεια εξοπλισμού για το κτίριο βιβλιοθήκης- Πινακοθήκης στην Δημοτική Κοινότητα Πέλλας Α.Μ. 19/2014 , έγκριση της μελέτης κατασκευής και το τρόπου δημοπράτησής του.
10)  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών κατασκευής του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δήμου Πέλλας.
11)  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: Κατασκευή πεζοδρόμων Ησιόδου- Β. Ανθοπούλου- Αγίας Αικατερίνης – Στρ. Μυριβίλη – Βενέζη – Μ. Μπότσαρη – Τ. Ηλιοπούλου ( Ο.Τ 510-511) και Μητρ. Εδέσσης Παντελεήμονος , Α.Μ. 32/2010.
12)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης.
13)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Ανακατασκευή κρασπέδων – υπόβασης επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου , Α.Μ. 16/2010.
14)  Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
15)  Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και Αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.   
16)  Παραχώρηση κατά χρήση στη ΔΕΥΑΠ  τμημάτων οικοπέδων που ανήκουν στο Δήμο Πέλλας , όπου υπάρχουν γεωτρήσεις ύδρευσης ή και δεξαμενές ύδρευσης , που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΠ.
17)  Θετική γνωμοδότηση από τον Δήμο Πέλλας για αλλαγή χρήσης αρδευτικής γεώτρησης σε υδρευτική χρήση στην Τ.Κ. Ραχώνας του Δήμου Πέλλας.
18)  Έγκριση της αριθμ. 319/2014 απόφασης της Ο.Ε που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης του Γ΄ τριμήνου πρ/σμού οικ. έτους 2014 του Δ. Πέλλας.
19)  Εκμίσθωση αγροτεμαχίων : α) Τ.Κ. Νέας Πέλλας.
20)  Κοπή δένδρων
21)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 3ου,4ου,5ου,6ου,19ου και 21ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Μπαλτζίδης Κων/νος.
Την εισήγηση από το 7ο μέχρι και το 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 16ου και 17ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΕΥΠΑ κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.
Εισηγητής του 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 20ου θέματος ο αναιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3668 φορές