Τη σύμβαση κατασκευής ενός ακόμη σημαντικού έργου για την ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας της Πέλλας, υπέγραψε ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος

Σύμβαση κατασκευής έργου υπογράφηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου από το Δήμαρχο Πέλλας Γρηγόρη Στάμκο και τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ Αθαν. Χ. Μήτσου – Ελευθ. Π. Μοσχόπουλος» για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της οδού Λεφάκη, εισόδου προς το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, της Δ.Κ. Πέλλας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.117,62€ και η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (LEADER) με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Οι εργασίες εκτέλεσης αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και αφορούν στην ανακατασκευή πεζοδρομίων, κρασπέδων και ασφαλτοτάπητα. Παράλληλα προβλέπεται εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης όμβριων και φωτισμού.

«Η ανάπλαση της οδού Λεφάκη είναι ένα σημαντικότατο έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει άνετη πρόσβαση προς τον Αρχαιολογικό Χώρο της Πέλλας συνδέοντας τον παράλληλα με το νέο Μουσείο και το σύγχρονο οικισμό. Το παρόν έργο είναι μέρος της γενικής στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για την προσπελασιμότητα των αρχαιοτήτων της Πέλλας. Ο αρχαιολογικός πλούτος πρέπει να συνοδεύεται από τη σύγχρονη, σοφή διαχείριση, η οποία καθιστά την επίσκεψη στην Πέλλα ανεμπόδιστη και προσβάσιμη. Η ανάπλαση της οδού Λεφάκη γίνεται πράξη είναι υποχρέωση για την ανάδειξη της Πέλλας του κόσμου» σημείωσε ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 1833 φορές