Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Η νομική πρόβλεψη για την εισαγωγή του θεσμού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσπίστηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 187Α’/7-6-2010). Για την λειτουργία του θεσμού στους Δήμους προβλέπει το αρ. 77 του Νόμου αυτού.

Συγκεκριμένα: ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους. Επίσης ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία παρουσιάζει στο δημοτικό συμβούλιο αλλά έχει και την δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης όσο επ’ ευκαιρίας σημαντικών ζητημάτων που εντοπίζει ο ίδιος.

Μέσω του Συμπαραστάτη θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες (π.χ. προσφυγές σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην δικαιοσύνη) καθώς τα προβλήματα κακοδιοίκησης θα λύνονται στο πλαίσιο του ίδιου του ΟΤΑ, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χρόνο και χρήμα στους πολίτες.

Σκοπός του θεσμού και προσωπικός μου στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, η άμεση επίλυση των διαφορών των πολιτών και της διοίκησης μέσω ενός αμερόληπτου και αξιόπιστου θεσμού όπως της διαμεσολάβησης.

Το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης βρίσκεται στο Δημαρχείο Πέλλας στον δεύτερο όροφο και εξυπηρετεί το κοινό τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

  • Τρίτη 11:00 – 13:00
  • Τετάρτη 09:00 - 13:00
  • Πέμπτη 09:00 - 13:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2382 350808 - 6977230144

Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Πέλλας
Ζωή Α. Καρατσόρη

Διαβάστηκε 8455 φορές