Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-4-2015

Πληροφορίες   : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο        :2382350892                             

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  28-4-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 120.000,00€ για επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης του Δ.Πέλλας
2. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αξού για τη δημιουργία γηπέδων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων
3. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου του αθλητικού κέντρου «Πλατανότοπος» Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
4. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.546, 583 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αμπελιών
5. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.92 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Μελισσίου
6. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των: α) αρ.1150 αγροτ. εμβαδού 7,842στρ. αγροκτήματος Δαμιανού Δ.Κ. Γιαννιτσών β) αρ.409 αγροτ. εμβαδού 2,25στρ. αγροκτήματος Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών, γ) αρ.542 αγροτ. εμβαδού 12,25στρ. αγροκτήματος Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών και δ) τμημάτων εμβαδού:  20στρμ., 24στρμ., 8στρμ., 10,341στρμ. και  1,622στρμ., εκ του αρ.562 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας - όπως αυτά απεικονίζονται στα συνημμένα, των αποφ. Δ.Κ. Γιαννιτσών, τοπογραφικά διαγράμματα
7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.765 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Δυτικού
8. Έγκριση ή μη πρακτικών  δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.653, 654 αγροτ. Τ.Κ. Νέας Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.1585 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων 3.240,57 και 3.000,00 τ.μ. από το αρ.1320  αγροτεμάχιο Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.1548 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3443 φορές