Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-5-2015

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 12-5-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2015.
2) Συγκρότηση νέας Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης του υποέργου με τίτλο: Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης        « Εξοικονόμηση Ενέργειας Γιαννιτσών» και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
3) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή δεξαμενής – αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαϊρια Σταυροδρομίου.
4) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις δανειακές υποχρεώσεις του Δ. Πέλλας.
5) Αίτημα του Δήμου Πέλλας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων από το αριθμ. 2 αγροτεμάχιο , αγροκτήματος Γιαννιτσών από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την ίδρυση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
6) Εκμίσθωση δημοτικού κυλικείου που βρίσκεται στο ισόγειο του  Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας.
7) Εκμίσθωση δημοτικού κυλικείου που βρίσκεται στο οικολογικό  πάρκο της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
8) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015.
9) Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση χειμερινών δρομολογίων των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε , έτους 2015-2016.
10) Κοπή δένδρων
11) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 10ου και 11ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής  από το 4ο μέχρι και το 8ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 9ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4906 φορές