Πρόσκληση της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ Ν.ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε» και με την από 10 Νοεμβρίου 2014 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 08 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Πέλλας (Εθνικής Αντιστάσεως και Χατζηδημητρίου – Γιαννιτσά) για να λάβουν απόφαση με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

«Διορισμός εκκαθαριστών λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της εταιρείας»

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δοθούν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί σε είκοσι (20) ημέρες στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γρηγόριος Σ. Στάμκος

Διαβάστηκε 1767 φορές