Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-05-2015

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα –αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου - στις 29 του μήνα Μαϊου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87).

1. Συζήτηση και προτάσεις για τον Κανονισμό Πρασίνου του Δ. Πέλλας (σχετ. 2/2015 απόφ. Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης).
2. Ενημέρωση για το έργο <Μελέτη Κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας.
3. Λήψη απόφασης ή μη για την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  DESTIL > στα Γιαννιτσά.
4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ–ΠΙΤΣΑΡΙΑ–ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ και Α. Υπαίθριος Παιδότοπος και
Β. Στεγασμένος Παιδότοπος ) > του Καραδήμου Γεωργίου στη τ.κ. Αγ. Γεωργίου.
5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) > της Κοσκερίδου Μαρίας στη τ.κ. Αραβησσού .
6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <Κουρείο Δύο Θέσεων> του Ζουμπούλη Πέτρου στη τ.κ. Γαλατάδων.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δεληγιαννίδης

Διαβάστηκε 2957 φορές