Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-6-2015

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 17-6-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πέλλας
 2. Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία « Δημοτικά Σφαγεία Α.Ε.»
 3. Έγκριση της αριθμ. 33/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον κανονισμό πρασίνου του Δήμου Πέλλας.
 4. Εξέταση ένστασης της εταιρείας « Αξιον Τεχνική Α.Ε» κατά της υπ΄αριθμ. 24095/290502915 απόφασης της προϊσταμένης της Δ/νσης της Τ.Υ του Δήμου Πέλλας με την οποία δεν εγκρίνει την αίτηση διακοπής εργασιών του έργου « Κατασκευή του Βαρυτικού Αποχετευτικού Δικτύου, Καταθλιπτικών Αγωγών Πέλλας – Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
 5. Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Κατασκευή του Βαρυτικού Αποχετευτικού Δικτύου Πέλλας, Καταθλιπτικών Αγωγών Πέλλας – Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
 6. Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας.
 7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ΄΄ Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας και έγκριση υπογραφής Σύμβασης με την ΟΤΔ της ΑΝ.ΠΕ.
 8. Έγκριση ή μη της παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αποπεράτωση Βιβλιοθήκης – Πινακοθήκης Πέλλας , στην Δ.Κ. Πέλλας.
 9. Αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου Κ/ξίας « Κονταξής – Βουγιουκάκης» για το έργο « Αρδευτικό δίκτυο περιοχή Ποτάμι – Μπέϊκα» Α.Μ. 84/2011 λόγω μη υπαιτιότητας της αναδόχου Κ/ξιας.
 10. Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών.
 11. Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης.
 12. Διοργάνωση της 28ης Γεωργικής Βιοτεχνικής Έκθεσης στην Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
 13. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας».
 14. Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015.
 15. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφωρης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πέλλας.
 16. Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
 17. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
 18. Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές- θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας Ιουλίου 2015.
 19. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
 20. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.


Εισηγητής του 1ου,2ου,18ου,19ου και 20ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος .
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 9ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 10ου , 11ου και 12ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σοφίας Χρήστος
Εισηγητής του 13ου θέματος ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος .
Εισηγητής του 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής.
Εισηγητής του 16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3776 φορές