Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-6-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  18-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2015 στο Δ.Σ. Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 156,37€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για την κατασκευή προστατευτικού κάγκελου σε πατάρια του Γκαράζ Γιαννιτσών  Δήμου Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 1.100,00€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες κατασκευής προστατευτικού κάγκελου στο Γενικό Λύκειο Κρ. Βρύσης Δήμου Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 701,92€ για προμήθεια υλικών για την επισκευή στέγης αντλιοστασίου άρδευσης Τ.Κ. Αξού Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 761,77€ για την κατασκευή στέγης στις τουαλέτες του Δημοτικού Σχολείου Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 5.744,00€ για προμήθεια σπόρου γκαζόν, σπόρου αγριάδας και τύρφης για τις ανάγκες του γηπέδου Μελισσίου Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 1.607,16€ για προμήθεια ειδών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (παγκάκια- κούνιες κλπ) Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 1.643,00€ για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπ. Καθαριότητας Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 8.097,19€ για προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 24.583,33€ για εμβολιασμό, αποπαρασιτώσεις, στειρώσεις και κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας
11. Διάθεση πίστωσης 8.000,00€ για αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την καταπολέμηση κουνουπιών στο Δ.Πέλλας
12. Διάθεση πίστωσης 2.985,72€ για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου Δ.Πέλλας
13. Διάθεση πίστωσης 2.109,12€ για προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου Δ.Πέλλας
14. Διάθεση πίστωσης 3.075,00€ για προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας
15. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημ. Εν. Κύρρου» Α.Μ.:14/15 (με την οποία επικαιροποιήθηκε η Α.Μ.7/2013), Πρ/μός:2.823.722,83€
16. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος (Ο.Τ.12-Ο.Τ.13) στο Δαμιανό» Α.Μ.8/2015, Πρ/μού:9.000,00€
17. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελειών» Α.Μ.11/2015, Πρ/μού:20.000,00€
18. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ταφών στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής Τμήμα (4)» Α.Μ.13/2015, Πρ/μού:50.000,00

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3482 φορές