Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-7-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  6-7-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του ταρτάν γηπέδου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 2.626,05€ για συντήρηση κι επισκευή των παλιών σφαγείων Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών νέας τεχνολογίας LED για τις ανάγκες Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 2.893,93€ για προμήθεια φαρμάκων για την καταπολέμηση κουνουπιών στο Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 774,90€ για προμήθεια πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας για τις ανάγκες της Υπηρ. Τεχνικών Έργων του Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 885,60€ για προμήθεια συστημάτων σήμανσης  (κολωνάκια 75εκ.) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 677,73€ για προμήθεια λέβητα χαλύβδινου τύπου ΕΝ60 ισχύος 60.000kcal για τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 615,00€ για εργασίες στο σύστημα κλιματισμού του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 984,40€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες εργασιών (μόνωση ταράτσας) στο γκαράζ Κρ.Βρύσης
10. Διάθεση πίστωσης 364,08€ για προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των Υπ. του Δ.Πέλλας
11. Διάθεση πίστωσης 393,60€ για προμήθεια υλικών για ηλεκτρολογικές εργασίες στο Λύκειο Αξού Δ.Πέλλας
12. Διάθεση πίστωσης 3.000,00€ για μυοκτονία κι απεντόμωση των δημοτικών κτιρίων του Δ.Πέλλας
13. Διάθεση πίστωσης 420,00€ για προμήθεια σιδηρού υλικού (κοιλοδοκοί) για τις ανάγκες του γκαράζ Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας
14. Διάθεση πίστωσης 1.430,42€ για προμήθεια θερμοϋδραυλικού υλικού για τη συντήρηση κι επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων εκ των αρ.1150, 1160,  956, 1302, 73, 483, 562 Δ.Κ. Γιαννιτσών του  Δ.Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων εκ των αρ.625 και 73 αγροτ. Δ.Κ. Γιαννιτσών του  Δ.Πέλλας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των τμημάτων έκτασης, 11,34στρ., 21,924στρ, 3,616στρ., 18,393στρ. και 8,651στρ. από το αρ.562 αγροτ. αγροκτ. Αρχοντικού της Δ.Κ. Γιαννιτσών του  Δ.Πέλλας - όπως αυτά καταγράφονται στην αρ.42/2015 απόφ. της Δ.Κ. Γιαννιτσών
18. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού» Α.Μ.18/2015 ( με την οποία επικαιροποιήθηκε η Α.Μ.9/2015), Πρ/μού:60.000,00€
19. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελειών» Α.Μ.17/2015( με την οποία επικαιροποιήθηκε η Α.Μ.11/2015), Πρ/μού:20.000,00€
20. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιίας στην Τ.Κ. Λεπτοκαρυάς» Α.Μ.2/2015, Πρ/μού:60.000,00€ (με ΦΠΑ)
21. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δ.Πέλλας» Α.Μ.17/2014, Πρ/μού:361.000,00€ με ΦΠΑ και λήψη ή μη απόφασης για επαναληπτική δημοπρασία.
22. Απευθείας ανάθεση της αρ.19/2015 μελέτης: «Οριστική Μελέτη του έργου: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας» , πρ/μού:6.986,00€ + ΦΠΑ
23. Εξέταση ενστάσεων κι έγκριση ή μη του πρακτικού V(2)  του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:«Κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε.Μεγ. Αλεξάνδρου (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3466 φορές