Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 1-9-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 1-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση ισχύος των προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012
2. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση πρανούς Δυτ. Τάφρου του οικισμού Κρ.Βρύσης» Α.Μ.7/2015, Πρ/μού:52.000,00€
3. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΄΄Συκιές΄΄ Δ.Κ. Γαλατάδων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», Α.Μ.3/2015, Πρ/μού: 342.000,00€»
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδού στην ΔΕ Κύρρου» Α.Μ.:21/2014, Πρ/μού:615.000,00€

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3026 φορές