Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-9-2015

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 9-9-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και άλλων λεπτομερειών.
2) Τροποποίηση της αριθμ. 259/2014 απόφαση του Δ.Σ Πέλλας που αφορά τον ορισμό Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
3) Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν.3463/3006.
4) Συγκρότηση επιτροπής για το έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων.
5) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα, Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου, Ολυμπιονικών, Σουμελά Δ.Ε Γιαννιτσών.
6) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
7) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ Παλ. Μυλοτόπου.
8) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015.
9) Διαγραφή χρεών.
10) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
11) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου ( καταστήματος) που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών.
12) Διενέργεια διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2015-2016.
13) Εκποίηση ξυλείας στα δημοτικά κοιμητήρια Νέας Πέλλας, Μητροπόλεως Γιαννιτσών και Παραλίμνη και Τ.Κ. Λιπαρού.
14) Απασχόληση πρακτικά ασκουμένων μαθητών της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Βεροίας.
15) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,3ου,4ου και 15ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 5ου,6ου και 7ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 12ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 13ου και 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2762 φορές