Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-9-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 15-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 1.230,00€ για προμήθεια παραθύρων αλουμινίου λευκών με φεγγίτη, δύο ανακλήσεων και με διπλά τζάμια 1,50Χ1,15μ. για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Π.Μυλοτόπου Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 5.072,24€ για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχ/των Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 3.600,00€ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων (πράσινων) με ποδομοχλό χωρητικότητας 1.100,00 λίτρων για τις ανάγκες της Υπηρ. Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 1.171,70€ για προμήθεια υλικών (πάτωμα laminate, υπόστρωμα, περβάζια) για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Π.Μυλοτόπου Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 1.636,01€ για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από 1-10-2015 έως 30-9-2016», Α.Μ.13/2015, Πρ/μου:195.278,34€ με ΦΠΑ
7. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας:«Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2015-2016» Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:71.570,63€ με Φ.Π.Α.
8. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας», Α.Μ.19/2014, Πρ/μού:99.999,00€
9. Διάθεση πίστωσης 400.000,00€ για το έργο: «Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.1/2015
10. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.1/2015, Πρ/μού:400.000,00€
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.1/2015, Πρ/μού:400.000,00€
12. Διάθεση πίστωσης 499.999,99€ για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης-Ακρολίμνης», Α.Μ.18/2014
13. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης-Ακρολίμνης», Α.Μ.18/2014, Πρ/μού:499.999,99€
14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης-Ακρολίμνης», Α.Μ.18/2014, Πρ/μού:499.999,99€
15. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:2.823.722,83€ με ΦΠΑ
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κατ/τος Νο 3 (36,38τμ.) 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3041 φορές