Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-9-2015

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 28-9-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε Κύρρου.
2) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 480/85.
3) Έγκριση της τροποποίησης μελέτης του έργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί, πρ/σμού: 2.370.210,00 €.
4) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δ.Κ. Ν. Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας , Α.Μ. 63/2011
5) Έγκριση ή  μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΑΠΗ Κρύας Βρύσης , Α.Μ.  18/2013.
6) Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση οδού Λεφάκη, εισόδου αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας, Α.Μ. 3/2012.
7) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015.
8) Διαγραφή χρεών.
9) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
10) Έγκριση αποζημιώσεων λόγω προσκύρωσης γης.
11) Υποβολή κατάστασης – έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Πέλλας.
12) Αίτημα για διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγροτών.
13) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
14) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές , παραδοσιακές , Θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας μηνός Οκτωβρίου 2015.
15) Κοπή δένδρων
16) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
17) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 2ου, 14ου, 16ου και 17ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ  κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου θέματος η Δ/ντρια Πολεοδομίας του Δήμου κα Νικέζη Φανή
Εισηγητής του 3ου,4ου,5ου και 6ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 7ου,8ου,9ου , 10ου και 11ο θέματος ο αντιδήμαρχος  κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 12ου και 13ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος
Εισηγητής του 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2806 φορές