Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-10-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 30-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δ.Πέλλας σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
2. Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2016
3. Διάθεση πίστωσης 3.149,70€ για προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου
4. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από τις 1/12/2015 έως 30/11/2016
5. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Αθύρων», Α.Μ.24/2015, Πρ/μός:6.648,15 €
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας», Α.Μ.19/2014, Πρ/μού:99.999,00€
7. Άσκηση προσφυγής κατά της ακυρωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης επί της αριθ.248/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικού VI του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:«Κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε.Μεγ. Αλεξάνδρου (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)
9. Αποδοχή δωρεάς έκτασης 1.728,22τ.μ. από την εταιρία «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» στο Δ.Πέλλας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3125 φορές