Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4-12-2015

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 4-12-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)    Τροποποίηση της αριθμ. 395/2014 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
2)    Αντικατάσταση του Δ.Σ κ. Σπυρίδη Παντελή από επιτροπές.
3)    Ορισμός των μελών και συγκρότηση της επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
4)    Έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
5)    Έγκριση της τροποποίησης μελέτης του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δήμου Πέλλας.
6)    Κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας.
7)    Αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου Κ/ξιας Δημήτριος Καιρίδης – Γεώργιος Ευταξιάδης για το έργο: Πλακοστρ΄ωσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δ. Πέλλας, Α.Μ. 17/2014 .
8)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση στέγης και κεραμοσκεπής 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
9)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής Τμήμα 4 , Α.Μ. 13/2015.
10)    Παράταση διακοπής κυκλοφορίας Ανατολικής Περιφερειακής οδού Δ.Κ. Πέλλας.
11)    Διαγραφή οφειλών.
12)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
13)    Λύση σύμβασης για την μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Τ.Κ. Αραβησσού.
14)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015
15)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
16)    Κοπή δένδρων
17)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αξού.
18)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
19)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου 15ου 17ου και 19ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλή Χρήστου
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 11ου,12ου,13ου και 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εισηγητής του 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2254 φορές