Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  : 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής».   

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Διάθεση πίστωσης 4.772,86€ για προμήθεια εργαλείων για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
3. Διάθεση πίστωσης 934,80€ για προμήθεια βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τις ανάγκες του Γραφείου Πρόνοιας του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 4.677,81€ για προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 863,46€ για προμήθεια υδρορροών για το Νηπιαγωγείο Δροσερού και το Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 3.308,70€ για προμήθεια μεταλλικών πορτών και δαπέδων μπετού για τις ανάγκες του Εθνικού Σταδίου Κρ.Βρύσης και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 3.796,24€ για προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 2.323,56€ για προμήθεια υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Πέλλας
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 6.931,56€ για την ηλεκτροδότηση της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε. Κύρρου του Δ.Πέλλας στη θέση ¨Αμπέλια¨
10. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Πέλλας», Α.Μ.29/2015, Πρ/μού:12.580,44€
11. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου «Έργο συντήρηση στεγών δημοτικών κτιρίων», Α.Μ.25/2015, Πρ/μού:12.591,51€
12. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου «Κρασπέδωση στην Αραβησσό» Πρ/μού:12.607,50€
13. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από τις 1/12/2015 έως 30/11/2016», Α.Μ.15/2015, Πρ/μού:149.207,64€
14. Διάθεση πίστωσης 50.000,00€ για το έργο: «Αντιπυρική προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.34/2015, Πρ/σμού:70.000,00€
15. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Αντιπυρική προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.34/2015, Πρ/σμού:70.000,00€
16. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Αντιπυρική προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.34/2015, Πρ/σμού:70.000,00€

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2669 φορές