Ανακοίνωση υπηρεσίας κοιμητηρίων Δήμου Πέλλας

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων δίνεται το περιθώριο έξι (6) μηνών δηλαδή έως και τον Φεβρουάριο του 2017 να προσκομιστούν στην υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά των διεκδικούντων οικογενειακούς τάφους ώστε να αποδειχθεί η νόμιμη παραχώρηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια δικαιολογητικά αποτελούν νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις κοινοτικών ή δημοτικών συμβουλίων, δημάρχων, διπλότυπα είσπραξης αγοράς τάφου της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, σε διαφορετική περίπτωση το επικαλούμενο δικαίωμα δεν υπάρχει.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς υφιστάμενου οικογενειακού τάφου.

Οι διεκδικούντες – κύριοι οικογενειακών τάφων οφείλουν εντός του ανωτέρου διαστήματος να οριοθετήσουν το χώρο με ειδική σήμανση, τοποθετώντας μαύρο ταμπελάκι με το όνομα του αρχικού δικαιούχου σε λευκό χρώμα.

Υπηρεσία κοιμητηρίων Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 1360 φορές