Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-11-2016

Σας καλούμε σε συνεδριάσεις που θα γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 15-11-2016 ημέρα Τρίτη. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει στις 18:30 και η δεύτερη στις 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ.:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ου Δ.Σ.

1.  Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πέλλας για το 2017
2.  Έγκριση εργασιών υποβιβασμού στάθμης κρασπέδου για χορήγηση άδειας Στιγμιαίας Χρήσης Πεζοδρομίου επί της οδού Δημ. Στοϊδη 21 στα Γιαννιτσά.
3.  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβής του έργου: Κατασκευή Βαρυτικού Αποχετευτικού Δικτύου Πέλλας, Καταθληπτικών Αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας, πρ/σμού: 2.472.300,00 €.
4.  Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή Βαρυτικού Αποχετευτικού Δικτύου Πέλλας, Καταθληπτικών Αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας, πρ/σμού: 2.472.300,00 €.
5.  Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
6.  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δήμου Πέλλας.
7.  Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
8.  Έγκριση γενομένων μεταβάσεων του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
9.  Διαγραφή χρεών
10.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
11.  Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Δ.Κ. Πέλλας, β) Τ.Κ. Ραχώνας, γ) Τ.Κ. Αμπελιών.
12.  Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αναψυκτηρίου στο Οικολογικό Πάρκο Κρύας Βρύσης.
13.  Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στον οικισμό Αρχοντικού.
14.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Αξού στον πολιτιστικό σύλλογο Αξού ΄΄ Αγία Μακρίνα΄΄.
15.  Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
16.  Κατάργηση - Διαγραφή παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
17.  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 7ου,11ου,12ου,14ου και 17ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου και 4ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 5ου,6ου,8ου,9ου,10ου και 13ου θέματος η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 15ου και 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ου Δ.Σ.

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 1603 φορές