Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-12-2016

Γιαννιτσά, 9-12-2016
Αριθμ. Πρωτ:51415
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  13-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Κατάρτιση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2016 στο Δ.Σ. Πέλλας
3.    Διάθεση πίστωσης 1.979,25€ για προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και χώματος  για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας (διάφοροι χώροι πρασίνου του Δήμου)
4.    Διάθεση πίστωσης 1.276,34€ για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας (διάφοροι χώροι πρασίνου του Δήμου)
5.    Διάθεση πίστωσης 1.126,61€ για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας (χώροι πρασίνου Πολύκεντρου Γιαννιτσών και Πλατείας Εσωβάλτων)
6.    Διάθεση πίστωσης 481,60€ για προμήθεια ειδών (2 παγκάκια, 1 ερμάριο για πίνακα ΔΕΗ , 1 χερούλι ξύλινο εξώπορτας) για τις ανάγκες του πύργου ρολογιού Γιαννιτσών και (1 ράφι γωνιακό με βάση inox) για τις ανάγκες γραφείου στο Δημαρχείο Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
7.    Διάθεση πίστωσης 904, 42€ για προμήθεια υλικών (ξυλεία, κολώνες, κεραμίδια κτλ) για την κατασκευή σκέπαστρου στο Νηπιαγωγείο Καρυώτισσας Δ.Πέλλας
8.    Διάθεση πίστωσης 450,12€ για υπηρεσία κατασκευής  σκέπαστρου στο Νηπιαγωγείο Καρυώτισσας του Δ.Πέλλας
9.    Διάθεση πίστωσης 4.960,00€ για αμοιβή παροχής υπηρεσίας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων-στοιχείων Δ.Πέλλας και Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
10.    Παράταση ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού και ανανέωση των εγγυητικών επιστολών για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
11.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ταφών στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (Ο.Τ.3), A.M.2/2016, Πρ/μού: 60.487,80€
12.    Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του υποέργου «Κατασκευή ΕΕΛ Δημ. Εν. Κύρρου Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1867 φορές