Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-12-2016

Γιαννιτσά, 19-12-2016
Αριθμ. Πρωτ:52561
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  23-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2.    Διάθεση πίστωσης 1.426,00€ για εργασίες κατασκευής-τοποθέτησης σκέπαστρου εξέδρας για τις ανάγκες Δημ. Ενότητας Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
3.    Διάθεση πίστωσης 2.183,95€ για προμήθεια σιδηρού υλικού (κοιλοδοκοί, λαμαρίνες, γωνίες) για τις ανάγκες κατασκευής σκέπαστρου εξέδρας στα Γιαννιτσά και στεγάστρου στην Τ.Κ. Γυψοχωρίου του Δ.Πέλλας
4.    Διάθεση πίστωσης 1.630,60€ για προμήθεια σιδηρού υλικού (λαμαρίνες, πλέγμα, σωλήνες, λάμες κτλ.) για τις ανάγκες του γκαράζ Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
5.    Διάθεση πίστωσης 5.069,12€ για προμήθεια αναλώσιμων υλικών αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
6.    Διάθεση πίστωσης 2.699,68€ για εξόφληση 3ου λογαριασμού για τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και τεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Πενταπλάτανος Γιαννιτσών
7.    Διάθεση πίστωσης 4.420,60€  για προμήθεια υλικών για ηλεκτροδότηση του ΧΑΔΑ Πενταπλατάνου
8.    Διάθεση πίστωσης 2.280,36€  για προμήθεια ειδών φωταγώγησης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
9.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 119/2016 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών
10.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση των αριθ. 427-4, 427-6,  427-7, 427-14, 427-16, 427-27 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων του Δ.Πέλλας

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2079 φορές