Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικ. έτους 2016

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 1265 φορές