Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα Δήμου Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Όλη την  προκήρυξη καθώς και τα παραρτήματα  I, II, III  θα τα βρείτε εδώ

Οι 139 θέσεις, που έχουν εγκριθεί για τον Δήμο Πέλλας είναι:

Αριθμός Θέσεων

Κατηγορία Εκπαίδευσης

Ειδικότητες

1

ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

2

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

11

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

13

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ

2

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

31

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

ΔΕ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

1

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

4

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ

6

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

2

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ' Ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

2

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστηκε 2479 φορές