Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-02-2017

Γιαννιτσά, 09-02-2017
Αριθμ. Πρωτ:4810
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 13-02-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προέλεγχος απολογισμού–ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2015
2. Ανακλήσεις και ανατροπές αναλήψεων δαπανών οικονομικού έτους 2016
3. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 5.774,70€ για την τοποθέτηση πέντε Φωτιστικών Στηλών και πέντε Φωτιστικών Σωμάτων στην περιοχή του ΝΑΤΟ στα Γιαννιτσά
5. Διάθεση πίστωσης 1.232,06€ για επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Γνωμοδοτικό Όργανο) για το έργο: «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας», Α.Μ.1/2017 (επικαιροποίηση της Α.Μ.26/2015), Πρ/μού:74.400,00€
7. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Πέλλας, έτους 2017» Α.Μ.2/2017, Πρ/μού:124.632,76€ με ΦΠΑ
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.211 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Π. Μυλοτόπου του Δ.Πέλλας
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.1255, 1067 και 1007 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Καρυώτισσας του Δ.Πέλλας

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1998 φορές