Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-02-2017

         Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 21-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν. 3203/2003 και του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.

         Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 21-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Οργάνωση άρδευσης Δήμου Πέλλας για το 2017.
2) Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την 1η αναμόρφωση πρ/σμού της για το 2017.
3) Συνεργασία του Δήμου Πέλλας με επιστημονική ομάδα σε  ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την καταγραφή των θυμάτων της Κατοχής ( 1941-1944) στα Γιαννιτσά.
4) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 34/2015
5) Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 15781/19-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση Οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ. Πέλλας , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
6) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Τοιχείο Αντιστήριξης γηπέδου Αξού , πρ/σμού: 60.000,00 €.  
7) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, πρ/σμού: 180.000,00 €.
8) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση ΄΄ Πενταπλάτανος΄΄ , πρ/σμού: 4.270.000,00 €.
9) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του τμήματος Β΄: Υπολογιστικά συστήματα και είδη μηχανογράφησης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλας για το κτίριο Βιβλιοθήκη- Πινακοθήκη Πέλλας.
10)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του τμήματος Β΄: Υπολογιστικά συστήματα και είδη μηχανογράφησης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλας για το κτίριο Βιβλιοθήκη- Πινακοθήκη Πέλλας.
11) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση στέγης 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, Α.Μ. 16/2014.
12) Έγκριση εργασιών υποβιβασμού στάθμης κρασπέδου για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, α) σε κλειστό χώρο στάθμευσης της μεζονότας 3 και β) σε κλειστό χώρο στάθμευσης , επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 65 στα Γιαννιτσά.
13) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την προμήθεια: προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας.  
14) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
15) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
16) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για τις εκδηλώσεις του 26ου Καρναβαλιού Κρύας Βρύσης.
17) Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
18) Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος ( καφενείο ) στην Τ.Κ. Λιπαρού.
19) Κήρυξη αναδόχων εκπτώτων από μίσθωση δημοτικών αγροτικών αγροτεμαχίων.
20) Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωση λόγω πράξης εφαρμογής.
21) Επικαιροποίηση της αριθμ. 57/2011 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας
22) Διαγραφή χρεών
23) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
24) Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
25) Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
26) Κοπή δένδρων.
27) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Δ.Κ. Γιαννιτσών.
28) Εκ νέου απόφαση για μίσθωση καταλλήλων ακινήτων για τη στέγαση των παρακάτω Νηπιαγωγείων του Δήμου Πέλλας: 1) 15ου Νηπ/γείου Γιαννιτσών, 2) 7ου Νηπ/γείου Γιαννιτσών, 3) 5ου Νηπ/γείου Γιαννιτσών ( οδός Νικηταρά 4) και 4) 3ου Νηπ/γείου Γιαννιτσών.
29) Μίσθωση καταλλήλων ακινήτων για τη στέγαση των παρακάτω Νηπιαγωγείων του Δήμου Πέλλας: 18ο Νηπ/γείο Γιαννιτσών, 6ο Νηπ/γείο Γιαννιτσών, 2ο Νηπ/γείο Γιαννιτσών ( 2 τμήματα), 5ο Νηπ/γείο Γιαννιτσών, 10ο Νηπ/γείο Γιαννιτσών και 12ο Νηπ/γείο Γιαννιτσών ( 2 τμήματα).
30) Δωρεάν μεταβίβαση κυριότητας ενός Λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού από το Δήμο Πέλλας στον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.     
31) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,3ου,14ου,27ου,30ου και 31ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 13ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 15ο μέχρι και το 23ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εισηγητής του 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εισηγητής του 28ου και 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Γυριχίδης Ιωάννης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 2238 φορές