Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-3-2017

Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας για την εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πέλλας – Εθν. Αντιστάσεως & Χατζηδημητρίου γωνία στα Γιαννιτσά στις 5/3/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος
Πασσαλής Χρήστος

Διαβάστηκε 1414 φορές