Εναρμόνιση του προγράμματος ΤΕΒΑ με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2017 σύμφωνα με την α-ριθ.Δ23/οικ.17108/875/10-04-2017 υπουργική Απόφαση ΦΕΚ τ.Β 1474/28-04-2017, καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του προγράμματος με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Θα δημιουργηθούν νέες λίστες στις οποίες θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώσουν στην υπάρχουσα πλατφόρμα του ΚΕΑ την πρόθεσή τους να είναι και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθώς και από ποιόν εταίρο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.

Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω του Δήμου Πέλλας και των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τον δικαιούχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλ 2382350840-849

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 1387 φορές