Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-06-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 27-6-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της αριθμ. 51/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της για το έτος 2016.
2) Ψήφιση κανονισμού για τον καθορισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού.
3) Ψήφιση κανονισμού άρδευσης Δήμου Πέλλας (βελτίωση διοικητικών διαδικασιών).
4) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο: Ανάπλαση- Αποκατάσταση Ιεράς Μητρόπολης Γιαννιτσών , πρ/σμού: 50.000,00€.  
5) Επικαιροποίηση της αριθμ. 190/2015 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Πέλλας.
6) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κρασπέδωση στην Τ.Κ. Αραβησσού.
7) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης.
8) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας .
9) Έγκριση ή μη της 6ης παράτασης της προθεσμίας  περαίωσης εργασιών  του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου, Α.Μ. 21/2014 ,πρ/σμού: 615.000,00€.
10) Έγκριση ή μη της 6ης παράτασης της προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 21/2015
11) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής – Τμήμα 4.
12) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της πράξης: Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας με κωδικό ΟΠΣ 217136.
13) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας, πρ/σμού: 2.472.300,00€.
14) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής Ο.Τ 3.
15) Έγκριση ή μη της εντολής εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών στο έργο με τίτλο: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί.
16) Έγκριση ή μη για τη διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού Αερίου ( ΤΑΡ) από μη διαστρωμένες και ασφαλτοστρωμένες οδούς και υδατορέματα στο Δήμο Πέλλας .
17) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης ΄΄Βαλβιδοστάσιο GBV 17΄΄ του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ).
18) Διαγραφή οφειλών
19) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων : α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου
20) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
21) Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην πόλη των Τρικάλων και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησής του.
22) Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση οδικού δικτύου φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
23) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές – θρησκευτικές πανηγύρεις του Δήμου Πέλλας για τον μήνα Ιούλιο 2017.
24) Κοπή δένδρων.
25) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 150τ.μ. στο χώρο των δημοτικών κοιμητηρίων Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης – Πέλλας και Αλμωπίας για την ανέγερση Κοιμητηριακού Ναού.
26) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αγροσυκιάς για την ίδρυση λαογραφικού μουσείου.
27) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 22ου, 23ου, 25ου και 27ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Δημήτριος.
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 17ο θέμα η Τ.Υ. του Δήμου.
Εισηγητής του 18ου, 19ου, 20ου και 21ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 24ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.
Εισηγητής του 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδης Πέτρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1459 φορές