Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 04-07-2017

Γιαννιτσά, 30-6-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 25116
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 04-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Μερική ανάκληση της αριθμ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 565,00€ για προμήθεια φυτικού υλικού (λουλουδιών-θάμνων) για ανάγκες φύτευσης σε νησίδες της Δ.Ε. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.454,88€ για προμήθεια φυτικού υλικού (λουλουδιών-θάμνων) για ανάγκες φύτευσης σε πλατείες του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 39.913,21€ για επισκευή ερπυστριοφόρου φορτωτή (caterpillar) με τύπο κινητήρα 953Δ και αρ. κινητήρα LBΡ01345 ο οποίος εκτελεί εργασίες στο χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δ.Πέλλας
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.001,80€ για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Γκαράζ Κρ. Βρύσης Δ.Πέλλας
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.854,05€ για παροχή υπηρεσίας επισκευής 42 κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 607,60€ για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες κατασκευής μπασκετών σε Δημοτικά Σχολεία και αθλητικούς χώρους του Δ.Πέλλας
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 544,36€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για την κατασκευή πόρτας και για τη συντήρηση κι επισκευή της περίφραξης των κοιμητηρίων Τ.Κ. Αγίου Λουκά Δ.Πέλλας
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.739,68€ για προμήθεια μαρμάρων για τη συντήρηση του μνημείου ηρώων Δ.Κ. Πέλλας Δ.Πέλλας
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.180,00€ για προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων-οστεοφυλακίων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.130,80€ για προμήθεια  στολών εργασίας για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας Δ.Πέλλας
13. Έγκριση δαπάνης 7.191,45€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την απευθείας   ανάθεση του έργου: «κατασκευή W.C. ΑμΕΑ στο Δημοτικό Ωδείο Δ.Πέλλας»
14. Έγκριση δαπάνης 2.198,62€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου: «κατασκευή ράμπας ΑμΕΑ στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Πέλλας»
15. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.5/2017 Πρ/μου:70.675,66€ με ΦΠΑ
16. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δ.Πέλλας έτους 2017» Α.Μ.2/2017, Πρ/μου:124.632,76€
17. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 17,388στρ. από το αριθ.608 αγροτ. Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στο οικολογικό πάρκο της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης Δ.Πέλλας
19. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 7,2στρ. από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
20. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
21. Καθορισμός και έγκριση των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των εξής νηπιαγωγείων του Δήμου Πέλλας: 1)15ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών, 2)7ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών, 3)5ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών (οδός Νικηταρά 4), 4)3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών, 5)18ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών,  6)6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών, 7)2ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών (2 τμήματα),  8)5ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών (οδός Αγαμέμνονος 6),  9)10ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών και 10)12ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών (2 τμήματα)
22. Διάφορα έγγραφα

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1519 φορές