Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-09-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 19-9-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της αριθμ. 77/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας  που αφορά την 5η αναμόρφωση πρ/σμού της για το 2017.
2) Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας για το οικονομικό έτος 2016.
3) Ορισμός υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πέλλας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης ΄΄ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ( ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
4) Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ.Κ. Καρυώτισσας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4257/2014.
5) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο.
6) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ι. Μεταξά και Καζαντζίδη στην Δ.Ε Κρύας Βρύσης.
7) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας, Α.Μ. 17/2012.
8) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση οδού Λεφάκη, εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας
9) Έγκριση ή μη 4ης παράτασης του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας.
10) Ένταξη της πράξης με τίτλο: Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή της πρώην Λίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
11) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή της πρώην Λίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας και έγκριση της μελέτη και των τευχών δημοπράτησης.
12) Έγκριση της αριθμ. 13/2017 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου  και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου και επιλογή του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης.
13) Έγκριση ή μη της κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας σε κατηγορίες.    
14) Αλλαγή μέλους της επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή , εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου Α.Μ. 12/2012.
15) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Γιαννιτσών.
16) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας
17) Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Α΄ τριμήνου πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
18) Προσκύρωση δημοτικής έκτασης.
19) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος ( καφενείου ) στην Τ.Κ. Αγίου Λουκά.
20) Διαγραφή οφειλών
21) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
22) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές- θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας μηνός Οκτωβρίου  2017.
23) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού με τον ΟΠΑΣΚ Φλαμουριάς για την μεταποίηση δωρεάν διανεμομένων αποσυρόμενων νωπών –ροδάκινων – νεκταρινιών , σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΕ) 1165/2017.
24) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
25) Κατάργηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών .
26) Αίτημα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
27) Κοπή δένδρων.
28) Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κ. Σταυρίδη Βασιλείου του Ιωάννη  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εσωβάλτων.
29) Συμμετοχή του Δήμου Πέλλας στην ΄΄ Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων΄΄.
30) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 22ου,23ου,28ου,29ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραίδης Πέτρος.
Εισηγητής  του 4ου, 24ου,25ου,26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Πανγιώτης.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 16ο μέχρι και το 21ο θέμα η αντιδήμαρχος κ. Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1338 φορές