Υποχρέωση θεώρησης καταστάσεων διακινούμενων ποσοτήτων από παραγωγούς - πωλητές υπαίθριου εμπορίου

Σε εφαρμογή του Ν.4497/2017, κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου οφείλει να τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, αριθμημένες και θεωρημένες από την Αρμόδια Αρχή αδειοδότησής του.
Στο Δήμο Πέλλας, θεωρημένα έντυπα των Καταστάσεων Διακινούμενων Ποσοτήτων ο κάθε παραγωγός θα προμηθεύεται, από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, της Δημοτικής Ενότητας, στην οποία εκδίδει/ανανεώνει και την άδειά του.
Από τις 13-1-2018 η μη τήρηση του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων επιφέρει κύρωση 1.000€ και ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.

Αρμόδιοι υπάλληλοι
Δ.Ε. Γιαννιτσών - Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών
Παμπουλάκη Δ. / Γαβριηλίδου Α. / Τσακπίνης Ι. 2382350874 - 877 - 873

Δ.Ε. Πέλλας - Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας
Μπαλλή Δ. / Μπουμπούση Μ. 2382351780 - 770  

Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου - Δημοτικό Κατάστημα Γαλατάδων
Ράγγος Π. / Μίγκου Ε. 2382351327 - 308

Δ.Ε. Κρύας Βρύσης - Δημοτικό Κατάστημα Κρ.Βρύσης
Ελευθεριάδης Κ. / Καρασαρίδου Α. 2382351217 - 236

Δ.Ε. Κύρρου - Δημοτικό Κατάστημα Νέου Μυλοτόπου
Ιωαννίδης Θ. / Γιάντσου Ζ. 2382351423 - 418

Από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμ. Ανάπτυξης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Διαβάστηκε 928 φορές