Παράταση πληρωμής μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018 για βοσκήσιμες εκτάσεις

Ενημερώνουμε όσους κτηνοτρόφους του δήμου Πέλλας δεν έχουν ακόμη λάβει γνώση για την κατανομή των βοσκησίμων εκτάσεων έτους 2016 και έτους 2017 να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Πέλλας, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ. 2382350873 κ. Κορίνα Παπαδοπούλου προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα, να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής και να ενημερωθούν σχετικά με το οφειλόμενο ποσό και τον τρόπο καταβολής του μισθώματος.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται στην πληρωμή του μισθώματος με κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μη τακτοποίηση της οφειλής συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το επόμενο έτος.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 934 φορές