Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ, Ορθή επανάληψη ως προς αρχείο excel του εντύπου οικονομικής προσφοράς (16-2-18)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της «προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2018», προϋπολογισμού 29.999,65 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 30192700-8 και 30197643-5, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (Δημαρχείο, αίθουσα «γυάλινο»).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Λάμπης, τηλ.: 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Στάμκος

Διαβάστηκε 1101 φορές