Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-04-2018

Γιαννιτσά, 12-04-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 10031
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  16-04-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος  (καφενείου) στην Τ.Κ. Αγίου Λουκά του Δ.Πέλλας
3.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου  (οικολογικό πάρκο) Κρ. Βρύσης του Δ.Πέλλας
4.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου  (οικολογικό πάρκο) Κρ. Βρύσης του Δ.Πέλλας
5.    Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
6.    Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (ΟΤ 6)», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού:31.957,46€

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 863 φορές