Ο Δήμος Πέλλας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Γαλλίας (ΕΝΑ)

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η επιμόρφωση  διευθυντικών στελεχών δημοσίων φορέων  από την ΕΝΑ στο Παρίσι, 9-13 Ιουλίου,  με αντικείμενο την ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων  ανώτερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

pavlidou ena

Η επιμόρφωση αφορούσε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ενός  σύγχρονου δημόσιου τομέα, ο οποίος θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα θα στοχεύει στη σύγκλιση  των δημοσίων διοικήσεων των χωρών μελών της ΕΕ.

Το πρόγραμμα υποστήριξε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και χρηματοδοτήθηκε από την  Expertise France, που σε συνεργασία με την ΕΝΑ μετά από αξιολόγηση 72 προτάσεων, επέλεξαν τους πέντε (5) ελληνικούς φορείς και στελέχη, μεταξύ αυτών και το δήμο Πέλλας, με εκπρόσωπο τη Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Έφη Παυλίδου.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019».

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 932 φορές