Διακοπή μαθημάτων όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πέλλας την Παρασκευή 11 - 01 - 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87/τ.Α707-06-2010 ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017).
 3. Τις αριθ. 81320 και 77909/1-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ( ΦΕΚ 4302/τ.Β730-12-2016 ) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Δ. 133/2010 ( ΦΕΚ 226/τ.Α727-12- 2010).
 4. Την αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. ΟΙΚ. 3141/24/10/2016 (ΦΕΚ 3592/Β/4/11/2016) ‘’ Περί αναπλήρωσης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού Θεοδωρίδη Θεόδωρου.
 5. Την αριθ. οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ‘’ περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ. ( ΦΕΚ 516/τ.Β721-2-2017 ) ‘’.
 6. Την με αριθ. 9532/24-12-2018 εγκύκλιο ‘’ σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό ‘’ .
 7. Το αριθ. 375/10/1/2019 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας ‘’ περί διακοπής μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Έδεσσας στις 10/1/2019 ‘’
 8. Το αριθ. 696/10/1/2019 έγγραφο του Δήμου Πέλλας ‘’ περί διακοπής μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στις 10/1/2019 ‘’.
 9. Το αριθ. 245/10/1/2019 έγγραφο του Δήμου Σκύδρας ‘’ περί διακοπής μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας στις 10/1/2019 ‘’.
 10. Το αριθ. 388/10/1/2019 έγγραφο του Αλμωπίας ‘’ περί διακοπής μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας στις 10/1/2019 ‘’.
 11. Την τηλεφωνική επικοινωνία για το κλείσιμο των παιδικών σταθμών στο Δήμο Αλμωπίας και στο Δήμο  Έδεσσας, εκτός από Δημοτικό Περιφερειακό Παιδικό Σταθμό επί της οδού Δαρδανελίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, την Παρασκευή 11 - 01 - 2019, λόγω της ύπαρξης χιονιού, της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και των προβλημάτων που δημιουργούνται στη μετακίνηση των μαθητών συνεπεία αυτών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ

Διαβάστηκε 906 φορές