Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-1-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 22-1-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Τροποποίηση του Ο.Ε Υ , λόγω ένταξης των εργαζομένων του  προγράμματος ΄΄ Βοήθεια στο σπίτι στον Δήμο Πέλλας ΄΄ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018.
2.    Έγκριση της αριθμ. 243/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ .
3.    Έγκριση της αριθμ. 247/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την 6η αναμόρφωση πρ/σμού της για το 2018.
4.    Έγκριση των αριθμ. 1/2019 και 2/2019 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Πέλλας.
5.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της ΔΕΥΑ Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων , επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ Πέλλας του Δήμου Πέλλας και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΄΄ Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΄΄.
6.    Έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης καθώς και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης: α) της αριθμ. 25/2018 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας, β) της αριθμ. 24/2018 μελέτης με τίτλο: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας , γ) της αριθμ. 1/2019 μελέτης με τίτλο: Μελέτη αντικατάστασης από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες PVC με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας.
7.    Έγκριση μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Συκιές Γαλατάδων.
8.    Έγκριση γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Συκιές Γαλατάδων.
9.    Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Συκιές Γαλατάδων.
10.    Έγκριση μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Καλαμποκιές Πλαγιαρίου.
11.    Έγκριση γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Καλαμποκιές Πλαγιαρίου.
12.    Έγκριση μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Καλαμποκιές Πλαγιαρίου.
13.    Έγκριση ειδικής διαταγής του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ.
14.    Έγκριση της ειδικής διαταγής υπ’ αριθμ. 754/2019 για την περικοπή της αμοιβής του αναδόχου του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας.
15.    Έγκριση της ειδικής διαταγής για την περικοπή της αμοιβής του αναδόχου του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί.
16.    Έγκριση της ειδικής διαταγής για την περικοπή αμοιβής του αναδόχου του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας , Α.Μ 17/2012.
17.    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί.
18.    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων Δ.Πέλλας.   
19.    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
20.    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
21.    Καταλογισμός ποσού σε πρώην Δημοτικό Υπάλληλο.
22.    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Φεβρουαρίου 2019
23.    Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Παραπληγικών και κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας.
24.    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων .
25.    Αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής στο δίκτυο EFUS.
26.    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017.
27.    Αίτημα διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
28.    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 19ου και 28ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 4ου,26ου και 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 18ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 20ο μέχρι και το 25ο θέμα η αντιδήμαρχος κα Κουτσοκώστα Ζωή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 798 φορές