Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ψηφιακού Τουριστικού - Πολιτιστικού Οδηγού Πόλης και Χαρτογραφικό Portal με Υπηρεσίες Εικονικού Ξεναγού μέσω Φορητών Συσκευών στον Δήμο Πέλλας»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ψηφιακού Τουριστικού - Πολιτιστικού Οδηγού Πόλης και Χαρτογραφικό Portal με Υπηρεσίες Εικονικού Ξεναγού μέσω Φορητών Συσκευών στον Δήμο Πέλλας»
με Κωδικό ΟΠΣ 5031158 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την τουριστική προβολή μέσω ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 52.997,60€.

  • Μπορείτε να δείτε την Απόφαση Ένταξης κάνοντας κλικ εδώ
Sticker-website ETPA_GR_HighRes


 


Διαβάστηκε 1642 φορές